Winkelsurveillance

Indien in uw bedrijf de behoefte bestaat om op drukke tijdstippen en op tijden waarop het minder druk is een surveillant in uw winkel te hebben kunt u natuurlijk te allen tijde een beroep op ons doen. WBU beveiliging levert uitstekende winkelsurveillanten die getraind zijn om derving en verlies van goederen door diefstal te beperken.

Tevens zijn onze beveiligingsbeambten getraind in het uitvoeren van een bedrijfsmatige visitatie en wordt er bij geconstateerde diefstal op professionele wijze actie ondernomen.

Hierdoor kan ook diefstal door personeel worden beperkt. Dat wil niet zeggen dat al uw personeel van kwade zin is, maar wel een punt om te controleren.